THƯỞNG BẢO ĐẢM LÊN ĐẾN 70,000,000 VND TẠI POKER RAKE RACE

3
THƯỞNG BẢO ĐẢM LÊN ĐẾN 70,000,000 VND TẠI POKER RAKE RACE

Thời gian khuyến mãi:
Bắt đầu từ lúc 00:01 (GMT+8) ngày đầu tiên của tháng đến 23:59 (GMT+8) ngày cuối cùng của tháng.
Tổng giải tiền thưởng bảo đảm trị giá 70,000,000 sẽ dành cho thử thách Poker Rake Race của Chúng tôi.

 THƯỞNG BẢO ĐẢM LÊN ĐẾN 70,000,000 VND TẠI POKER RAKE RACENhững điều kiện và điều khoản:
– Khuyến mãi này chỉ áp dụng cho IDN Poker.
– Giải thưởng sẽ được gửi đến thành viên dựa trên thứ hạng của thành viên khi kết thúc khuyến mãi.
– Chúng tôi sẽ luôn theo dõi chặt chẽ và tuyệt đối nghiêm cấm hành vi thông đồng.
– Thời gian trả thưởng sau 5 ngày khuyến mãi kết thúc . Dựa trên bảng xếp hạng cuối cùng.
– Chúng tôi bảo lưu quyền sửa đổi, thay đổi, đình chỉ hoặc chấm dứt chương trình khuyến mại tại bất kỳ thời gian cho bất kỳ lý do nào, mà không cần thông báo thêm.
– Chúng tôi bảo lưu quyền kiểm tra lịch sử các giao dịch và thời gian tham gia vì bất cứ lý do nào. Nếu khi kiểm tra phát hiện người chơi tham gia vào các chiến thuật mà Chúng tôi cho rằng đây là lạm dụng, Chúng tôi có quyền thu hồi các quyền lợi tham gia khuyến mãi của người chơi.
– POKER RAKE RACE
– Tổng giải tiền thưởng bảo đảm trị giá 70,000,000 sẽ dành cho thử thách Poker Rake Race của chúng tôi. Chỉ cần tham gia các trò chơi Poker yêu thích từ ngày đầu tiên của tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó và nếu bạn nằm trong top 10, bạn sẽ mang về một số tiền mặt cho mình. Đối với Vị trí Thứ Nhất, sẽ nhận được số tiền thưởng 30.000.000, sẽ rất tiếc nếu bạn bỏ lỡ cơ hội này.
– Thời hạn chương trình:

00:01 Ngày đầu tiên của tháng – 23:59 Ngày cuối cùng của tháng (GMT+8)
Giải thưởng của Top 10 Poker Rake Race:

THƯỞNG BẢO ĐẢM LÊN ĐẾN 70,000,000 VND TẠI POKER RAKE RACEChúc bạn may mắn và thành công!