ĐỘC QUYỀN – TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT THƯỞNG 388 ĐIỂM THƯỞNG

2
ĐỘC QUYỀN - TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT THƯỞNG 388 ĐIỂM THƯỞNG

Thời gian khuyến mãi:
Từ ngày 01/01/2018 (00:00 giờ GMT+8) và kết thúc vào ngày 10/01/2018 (23:59 giờ GMT+8).

Khuyến mãi này được áp dụng cho tất cả các thành viên chơi với tiền VND.

ĐỘC QUYỀN - TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT THƯỞNG 388 ĐIỂM THƯỞNGNhững điều kiện và điều khoản:

Sẽ có hai bức hình Thiên Thần Fun88 theo chủ đề của Tháng với các điểm khác biệt.
Thành viên cần nhận biết có bao nhiêu điểm khác biệt giữa hai bức ảnh này.
Sau đó, thành viên trả lời bằng cách nhấn chọn “Nhận Khuyến Mãi” tại Khuyến Mãi này và đưa ra đáp án chính xác ở ô nội dung và gửi cho Fun88.
Ví dụ:

ĐỘC QUYỀN - TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT THƯỞNG 388 ĐIỂM THƯỞNG

ĐỘC QUYỀN - TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT THƯỞNG 388 ĐIỂM THƯỞNGĐỘC QUYỀN - TÌM ĐIỂM KHÁC BIỆT THƯỞNG 388 ĐIỂM THƯỞNG
– Để tham gia khuyến mãi này, thành viên phải nhấn chọn “Nhận Khuyến Mãi” và điền đáp án có bao nhiêu điểm khác biệt trong ô nội dung, sau đó nhấn gửi. Nếu không thực hiện theo yêu cầu trên, đơn tham gia của thành viên xem như không hợp lệ.
Lưu ý: Trường hợp thành viên gửi câu trả lời nhiều lần, khuyến mãi sẽ áp dụng cho lần đầu ký đầu tiên. Vì vậy, thành viên cần thực hiện theo hướng dẫn và đăng ký đầy đủ, chính xác ngay từ lần đầu.
– Thành viên cần phải có ít nhất một lệnh gửi tiền thành công tối thiểu 150.000 VND trong thời gian khuyến mãi (01/01 – 10/01/2018).
– Tất cả các bài tham gia phải được gửi về trước ngày 10/01/2018 (23:59 giờ GMT +8). Khuyến mãi chỉ dành cho 30 người trả lời chính xác và đầu tiên. Thành viên với câu trả lời đúng sẽ được nhận 388 Điểm Thưởng.
– Điểm thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản trong tuần tiếp theo sau khi khuyến mãi kết thúc cho những thành viên hợp lệ.
Chúc bạn may mắn và thành công!