CÁCH CHỌN GÀ MÁI CHỌI

15
CÁCH CHỌN GÀ MÁI CHỌI
Để có thể có được những lứa gà con phát huy được hết những khả năng và sở trường của mỗi dòng thì các sư kê đã bỏ rất nhiều tâm huyết trong việc chọn lựa cũng như nghiên cứu trong cách trọn gà mái để đạt được hiệu quả lai tạo những giống thuần chủng tốt nhất.

Bí quyết chọn gà chọi mái để giống là việc làm quan trọng và có tính quyết định đối với việc cải tạo nòi giống nâng cao chất lượng của những thế hệ con tiếp theo. Để có thể có được những lứa gà con phát huy được hết những khả năng và sở trường của mỗi dòng thì các sư kê đã bỏ rất nhiều tâm huyết trong việc chọn lựa cũng như nghiên cứu trong cách chọn gà mái để đạt được hiệu quả lai tạo những giống thuần chủng tốt nhất.
xem đá gà chọi
Cách chọn gà mái giống:
Ông cha ta có câu : “Chó giống cha , gà giống mẹ”. Muốn có gà dữ, hay mà nuôi ta phải cố chọn cặp gà bố mẹ tốt trong đó con mái đóng vai trò rất quan trọng, ta phải chọn được con gà nòi mái xuất sắc để nuôi. Với những mái nòi nổi tiếng như lì đòn, đá đòn độc hiểm như Đấm phá, Hầu Kiềng, Cưa đè đá mé, dong dựng đánh hầu, Tuốt tảng đá lưng đủ tài hạ địch thủ trong một hai hiệp, thì ai có nấy nuôi, xưa nay không ai dại gì đem bán (dù với giá thật cao) hoặc cho. Họa chăng mình có mua được gà tài này, khi chủ nuôi tính bề… giải nghệ!
Muốn có gà dữ, hay mà nuôi ta phải cố chọn cặp gà bố mẹ tốt trong đó con mái đóng vai trò rất quan trọng, ta phải chọn được con gà nòi mái xuất sắc để nuôi. Với những mái nòi nổi tiếng như lì đòn, đá đòn độc hiểm như Đấm phá, Hầu Kiềng, Cưa đè đá mé, dong dựng đánh hầu, Tuốt tảng đá lưng đủ tài hạ địch thủ trong một hai hiệp, thì ai có nấy nuôi, xưa nay không ai dại gì đem bán (dù với giá thật cao) hoặc cho. Họa chăng mình có mua được gà tài này, khi chủ nuôi tính bề… giải nghệ!
Muốn có mái nòi thật dữ, nếu không có cơ may gặp một sư kê nào đó thương tình nhượng lại, thì ta chỉ còn cách tự tạo mái mà nuôi.
Trước hết, phải cố chọn con mái rặc nòi, nếu cựa thì phải đúng là gà cựa, và nếu đòn thì phải rặc gà đòn. Sau đó, phải xem tướng cách có đạt yêu cầu không, kế đó xem lông, xem vảy, xem khung bộ thấy tốt mới chọn nuôi.
Việc có được con gà mái ưng ý sẽ quyết định thế hệ sau này hoặc bị lai dòng , vì vậy các bạn phải lựa chọn kỹ càng .
Tổng hợp đá gà Việt Nam mới nhất!