CÁC THỂ LOẠI CƯỢC CHẤP TRONG BÓNG ĐÁ BẠN CẦN PHẢI BIẾT?

9
CÁC THỂ LOẠI CƯỢC CHẤP TRONG BÓNG ĐÁ BẠN CẦN PHẢI BIẾT?

Khác với cá cược bóng đá tại châu Âu, cược chấp được xem là dạng cược phổ biến nhất tại châu Á, đặc biệt là cược chấp châu Á và cược tổng số bàn thắng. Được biết cược chấp châu Á là loại cược thể thao công bằng nhất với biên lợi nhuận thấp nhất chỉ khoảng 12.7%.
Tuy nhiên, không nhiều người trong chúng ta có thể hiểu được về khái niệm cũng như cách tính của nó. Dưới đây được xem là hướng dẫn cách tính cụ thể cho loại cá cược này.
Có thể tính được cược chấp châu Á nếu biết xác suất của khả năng Đội nhà thắng, Hòa và Đội khách thắng.
1. Chấp 0 bàn thắng (Không có lựa chọn hòa)
Cược chấp 0 tương tự như cược thẳng. Trong cược thẳng người chơi đặt cược cho đội mà họ nghĩ sẽ thắng trận.
Thuật ngữ “Không có lựa chọn hòa” ở đây được hiểu là nếu kết quả hòa thì toàn bộ tiền cược sẽ được hoàn trả và xác xuất hòa được loại bỏ khỏi bảng tỉ lệ cược.
Có thể dùng tỉ lệ cược công bằng (dạng thập phân) để tính tỉ lệ cược cho lựa chọn Đội nhà thắng, Hòa và Đội khách thắng.
Công thức:
Đội nhà = (1 – p0) / p1 Đội khách = (1-p0) / p2
Trong đó: p1 là xác suất đội nhà thắng, p0 là xác suất hòa và p2 là xác suất đội khách thắng.
Ví dụ minh họa:
Nếu xác suất 1×2 của một trận đấu là 45% (0.45), 30% (0.30) và 25% (0.25), cược thẳng sẽ là:
Đội nhà = (1-0.3) / 0.45 = 1.56
Đội khách = (1-0.3) / 0.25 = 2.80
Ở trên là tỉ lệ theo dạng cược thập phân. Để có tỉ lệ cược Hong Kong ta chỉ cần trừ 1. Do đó, tỉ lệ cược cho đội nhà là 0.56 và đội khách là 1.80. Lưu ý là rằng tỉ lệ này chưa tính đến biên lợi nhuận của nhà cái.

CÁC THỂ LOẠI CƯỢC CHẤP TRONG BÓNG ĐÁ BẠN CẦN PHẢI BIẾT?2. Chấp 1/2 bàn thắng
Công thức tính tỉ lệ cược châu Á chấp nửa bàn thắng tương tự như cược chấp không bàn thắng, nhưng khác ở chỗ không có việc hoàn trả lại tiền cược hòa đối với cược chấp nửa bàn, sẽ luôn có một bên thắng cược mặc dù kết quả thi đấu là hòa.
Đội nhà = 1 / p1Đội khách = 1 / (1-p1)Lấy lại ví dụ có cùng xác suất là (45 – 30 – 25 ), ta có: Đội nhà = 1 / 0.45 = 2.22Đội khách = 1 / (1 – 0.45) = 1.82
3. Chấp 1 /4 bàn thắng
Cược chấp 1/4 (0/ 0.5) thực chất là hai cược chấp được ghép lại. Để tính tỉ lệ đội khách chấp 1/4 bàn thắng, ta dùng công thức:
Đội nhà = (1 – p0/2) / p1Đội khách = (1 – p0/2) / (p2 + p0/2)Với xác suất (45 – 30 – 25 ) ta sẽ có các tỉ lệ cược:Đội nhà = (1 – 0.30 /2) / 0.45 = 1.89 Đội khách = (1 – 0.30 /2) / (0.25 + 0.30/2) = 2.13
4. Các dạng đổi Cược chấp khác
Đối với các loại cược chấp khác ngoại trừ chấp 0, 0.25 và 0.5 thì các tính cược chấp Châu Á khá giống với các ví dụ trên, chỉ khác là phải biết được xác suất của khả năng đội chấp thắng đúng 1 , 2 hoặc 3 bàn thắng…, tùy vào loại việc ta đang tính cược chấp nào. Bài 7 sẽ miêu tả chi tiết hơn về cách tính các xác suất này.
5.Chấp 1 bàn thắng
Trong cược chấp 1 bàn thắng, ta cần biết được xác suất của đội thắng hơn đúng 1 bàn. Công thức tính cược tỉ lệ cược trong cược chấp 1 bàn thắng khi biết xác suất:
Đội nhà = (1 – ph1 ) / ( p1 – ph1)Đội khách = (1 – ph1) / (1 – p1) Trong đó, p1, p0 và p2 tương tự như trong các ví dụ trên, ph1 là xác suất đội nhà thắng nhiều hơn 1 bàn.
Ví dụ, nếu ph1 = 0.20, các giá trị còn lại như các ví dụ trên, chúng ta có các tỉ lệ sau:
Đội nhà = (1 – 0.20 ) / (0.45 – 0.20 ) = 3.20Đội khách = (1 – 0.20 ) / ( 1 – 0.45) = 1.45
6. Cược chấp 3/4 bàn thắng
Công thức tính (Đội nhà chấp) như sau:
Đội nhà = (1 – ph1 / 2) / (p1 – ph1/2) Đội khách = (1 – ph1 / 2) / (1 – p1)Lấy ví dụ với cùng các trị số như trên: Đội nhà = (1 – 0.20 / 2) / (0.45 – 0.20 / 2) = 2.57Đội khách = (1 – 0.20 / 2) / (1 – 0.45) = 1.64
7. Cược chấp khác
Các công thức sau biểu diễn cách tính các cược chấp khác, trong đó đội nhà là đội chấp. ph2 là xác suất của đội chấp ghi được nhiều hơn đúng 2 bàn thắng so với đối phương.
Đội nhà (0: 1.25) = (1 – ph1 / 2) / (p1 – ph1)Đội khách (0: 1.25) = (1 – ph1 / 2) / (1 – p1 + ph1 / 2)Đội nhà (0: 1.5) = 1 / (p1 – ph1)Đội khách (0: 1.5) = 1 / (1 – p1 + ph1)Đội nhà (0 : 1.75) = (1 – ph2 / 2) / (p1 – ph1 – ph2 / 2)Đội khách (0 : .75) = (1 – ph2 / 2) / (1 – p1 + ph1)Đội nhà (0: 2) = (1 – ph2) / (p1 – ph1 – ph2) Đội khách (0: 2) = (1 – ph2) / (1 – p1 + ph1)
8. Cược Trên /Dưới
Cách tính tỉ lệ cược Trên / Dưới tương tự như cược chấp Châu Á. Về cơ bản, tỉ lệ cược chấp “Trên / Dưới” được tính dựa vào tỉ lệ xác suất tổng số bàn thắng là “Trên hoặc Dưới”, sau đó đổi các tỉ lệ phần trăm thành tỉ lệ cược.
Xác suất của một sự kiện được tính bằng cách cộng tỉ lệ xác suất của các kết quả có thể xảy ra, sau đó chia tổng xác suất của tất cả các kết quả.
Ví dụ, xác suất trận đấu có từ 3 bàn thắng trở lên được tính như sau:
P = (p3 + p4A) / (p0 + p1 + p2 + p3 + p4A)
Khi có được xác suất cần tìm, tỉ lệ cược sẽ được tính bằng công thức chuyển đổi sau:
Tỉ lệ cược = (1- P ) / PP = xác suất của sự kiện
8a. Tính tỉ lệ cược đối với cược Trên / Dưới chấp lẻ 0.5
Để tính tỉ lệ cược đối với cược chấp Trên / Dưới lẻ 0.5 , ví dụ, Trên / Dưới 2.5, chỉ cần cộng p3 và p4A lại để có xác suất của 2.5 bàn thắng.
Ví dụ:
Do chúng ta cần sử dụng hệ số 2.5 làm tỉ lệ chấp “Trên/Dưới”, xác suất để có tỉ số trên 2.5 là:
= (25% + 15%) / (15% + 20% + 25% + 25% + 15%)= 40% / 100% = 0.4
Sau đó tỉ lệ cược sẽ được tính bằng công thức:
Xác suất Trên = 0.4 (40%)Tỉ lệ cược = 1 / [0.4 / (1 – 0.4) Tỉ lệ cược = 1.5
8b. Tính tỉ lệ cược đối với cược Trên / Dưới chấp số nguyên
Trong trường hợp này, ta cần phải bỏ ra xác suất của hệ số chấp. Nghĩa là nếu muốn sử dụng hệ số chấp “Trên / Dưới” là 2, ta cần loại bỏ khả năng trận đấu có 2 bàn thắng.
Xác suất để trận có trên 2 bàn thắng được tính như sau:
P = (p3 + p4A) / (p0 + p1 + p3 + p4A)
*Lưu ý : p2 đã được loại bỏ khỏi công thức
Ví dụ:
Hệ số chấp Trên / Dưới là 2
Xác suất của khả năng có từ 2 bàn hoặc hơn được tính như sau, với các thông số khác tương tự như ví dụ trước:
P = (25% + 15%) / (15% + 20% + 25% + 15%)P = 40% / 75%P = 0.53
Tỉ lệ cược là:
= 1 / [0.53 / (1 – 0.53)] = 0.89
8c. Tính tỉ lệ cược với cược chấp Trên / Dưới chia đôi
Để tính tỉ lệ cược đối với cược chấp Trên/ Dưới chia đôi, xác suất của khả năng tổng số bàn thắng được ghi có chứa giá trị chi đôi sẽ được chia cho 2 khi tính xác suất của sự kiện:
Xác suất để có kết quả trận đấu hơn 2/2.5 bàn thắng được tính như sau:
P = (p3 + p4A) / (p0 + p1 + (p2/2) + p3 + p4A)
Ví dụ: hệ số chấp Trên / Dưới là 2/2.5
Xác suất để trận đấu có trên 2/2.5 bàn thắng được tính như sau, với các thông số khác tương tự như ví dụ trước:
P = (25% + 15%) / (15% + 20% + (25%/2) + 25% + 15%)P = 40% / 87.5%P = 0.46
Tỉ lệ cược là:
= 1 / [0.46 / (1 – 0.46)] = 1.17
9. Các tỉ lệ cược chấp khác:
Các tỉ lệ cược chấp khác được tính tương tự như cược chấp “Trên / Dưới”, chỉ cần biết được xác suất của kết quả cần tính.
Chúc bạn may mắn và thành công!